Jedním z nejzachovalejších středověkých měst je Carcassonne

carcassonne

 

Jedním z nejzachovalejších středověkých měst je francouzské Carcassonne

Carcassonne leží na jihu země poblíž hranice se Španělskem. Návštěvníci pevnostní město poznají už zdálky podle vysokých věží a monumentálních hradeb.

Carcassonne bylo postaveno na místě, které již v 6. stol. osídlili Keltové. Ty na začátku 2. stol. vytlačili Římané, kteří vylepšili opevnění původního opida. Jejich stopy tu jsou patrné dodnes. Poté se tu vystřídali i Vizigótové a Arabové. Až konečně v druhé polovině 8. stol. se stalo území franckým lénem. Pevnostní systém se průběžně nadále rozrůstal, k třicítce původních galsko-římských věží přibyla řada dalších obranných prvků a výrazně byly posíleny i hradby.

Největšího rozmachu se Carcassonne dočkalo od 11. do 13. století. Mimo jiné tu byl vybudován monumentální hrad. Pak ale přišly náboženské neshody, během kterých stálo Carcassone na straně albigenských. Proto bylo obléháno a po 15 dnech dobyto. Obyvatelé byli zmasakrováni a v následujících letech se o jeho vlastnictví sváděly urputné boje. Nakonec připadlo francouzskému králi, který nechal posílit obranné prvky. Tím získalo Carcassonne pověst nedobytného města. Dnes je jeho obranný význam nepatrný, jako unikátní středověký skanzen ale láká turisty z celého světa.